Dồn điền đổi thửa, uu tiên đất nông nghiệp cho gia đình chính sách

26/04/2022
Ưu tiên đất nông nghiệp cho gia đình chính sách như thế nào ? Người hỏi: bùi thi thủy ( 15:27 17/01/2013)
  • Sau khi gửi ý kiến của bà tới Sở Nông nghiệp và PTNT Hà Nội, chúng tôi nhận được câu trả lời như sau:
   (Công văn số 253/SNN-CCPTNT ngày 07/02/2013 của Sở Nông nghiệp và PTNT).

   Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội, để tạo điều kiện thuận lợi các địa phương thực hiện DĐĐT, Sở Nông nghiệp & PNTT Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 29/HD-SNN ngày 14/5/2012 của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội về việc “Hướng dẫn quy trình thực hiện công tác dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Trong đó hướng dẫn công tác chỉ đạo chuyển đổi ruộng đất cần thực hiện các nguyên tắc cơ bản: Khắc phục những hạn chế của tình trạng ruộng đất manh mún, nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp, đảm bảo đúng quy định của pháp luật đất đai hiện hành không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người sử dụng đất, giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị tại địa phương. Các chính sách đề ra của thôn, xã phải mang tính chung nhất phù hợp với ý nguyện của đại đa số nhân dân thể hiện tính khoa học, pháp lý, dân chủ và tính nhân đạo nhằm giải quyết cơ bản các mối quan hệ trong quá trình chuyển đổi ruộng đất. Việc xây dựng các chính sách cho công tác chuyển đổi ruộng đất phải được BCĐ xã, dự kiến xây dựng dựa trên điều kiện thực tế tại địa phương để thông qua toàn thể nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ mới trình Đảng ủy, HĐND và UBND xã quyết định bằng văn bản. Trong quá trình thực hiện phải thể hiện rõ sự quan tâm đối với các đối tượng chính sách, người độc thân, đối tượng già yếu neo đơn… nên quy hoạch vào vùng tương đối thuận tiện cho việc sản xuất nông nghiệp.
   Thực tế, sau khi cùng lãnh đạo huyện Phú Xuyên về kiểm tra công tác dồn điền đổi thửa tại xã Tân Dân và làm việc trực tiếp với đồng chí Trưởng thôn Đại Nghiệp, kết quả cho thấy: Việc triển khai các bước dồn điền đổi thửa của xã Tân Dân nói chung và thôn Đại Nghiệp nói riêng là đúng trình tự và đã đảm bảo quy chế dân chủ cơ sở. Tuy nhiên, trong quá trình họp dân để đi đến thông nhất phương án dồn điền đổi thửa, có một số hộ dân trước đây thuộc diện chính sách, nay có đối tượng đã hết hạn (mất sức có thời hạn theo Quyết định 176), có đối tượng cùng chung sổ hộ khẩu trong một gia đình, nay dồn điền đổi thửa chung cùng hộ gia đình để đảm bảo theo chỉ đạo của Thành phố sau dồn điền đổi thửa mỗi hộ còn 1 – 2 ô, thửa, tạo thuận lợi cho quy hoạch sản xuất chung của địa phương. Do vậy địa phương đã đưa vào phương án dồn điền đổi thửa và đã thông qua toàn dân, được nhân dân đồng tình, hiện nay các hộ này đều đã gắp thăm và đã nhận được phần ruộng của gia đình mình.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn