Giá đền bù khi có quyết định thu hồi đất được xác định như thế nào?

26/04/2022

Quyết định thu hồi đất được ban hành ngày 12/6/2017 nhưng lại áp dụng Quyết định giá đền bù năm 2012. Cho hỏi: vậy có hợp lý không, khi được hỏi người cơ quan nói là do dự án đã được triển khai từ năm 2012.

  • Giá đền bù khi có quyết định thu hồi đất được xác định như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Điều 74 Luật đất đai 2013 quy định về nguyên tắc bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

   2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   Như vậy, trong trường hợp tổ chức, cá nhân có đất bị thu hồi mà đủ điều kiện được bồi thường thì sẽ được Nhà nước bồi thường. Nếu không có đất để bồi thường thì sẽ được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do UBND tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   Đối chiếu với trường hợp của bạn, quyết định thu hồi đất vào năm 2017 nhưng lại áp dụng quyết định giá đền bù vào năm 2012 là không phù hợp với quy định nêu trên.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn