Góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở của hộ gia đình, cá nhân theo quy định của Thông tư 16/2010/TT-BXD

26/04/2022
Chúng tôi là một công ty kinh doanh bất động sản tại Tp Hồ Chí Minh. Chúng tôi xin hỏi như sau: Khoản 5, Điều 8, Chương II Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01 tháng 9 năm 2010 có quy định: “Kể từ ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong phạm vi địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được tham gia góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở (quy định tại điểm c khoản 1 Điều 9 của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP) một lần với số lượng một nhà ở (nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ hoặc căn hộ chung cư)”. Như vậy, trong trường hợp một hộ gia đình có 2 cá nhân thì: - Mỗi cá nhân có được ký 2 hợp đồng góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? - Nếu hộ gia đình đó đã ký hợp đồng góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, thì mỗi cá nhân của hộ gia đình đó có được quyền ký hợp đồng góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? - Nếu mỗi cá nhân trong hộ gia đình đó đã ký một hợp đồng góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, thì hộ gia đình đó có được ký hợp đồng góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở khác trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh hay không? - Nếu 2 cá nhân nêu trên là vợ chồng thì có sự khác biệt nào không?
  • Tại khoản 5 Điều 8 của Thông tư 16/2010/TT-BXD quy định: kể từ ngày Nghị định số 71/2010/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, trong phạm vi địa bàn của một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, mỗi hộ gia đình hoặc cá nhân chỉ được tham gia góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở một lần với số lượng một nhà ở (nhà biệt thự, nhà ở riêng lẻ hoặc căn hộ chung cư); các trường hợp góp vốn còn lại thì hộ gia đình, cá nhân chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu.

   Theo quy định nêu trên trong phạm vi địa bản của một tỉnh, thành phố thì hộ gia đình (không phân biệt số lượng thành viên trong hộ gia đình) chỉ được phép tham gia góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở một lần với số lượng một nhả ở. Nếu 1 trong các thành viên trong hộ gia đình này đã ký hợp đồng tham gia góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở và đã được phân chia sản phẩm là nhà ở thì các thành viên khác của hộ gia đình khi góp vốn theo hình thức phân chia sản phẩm là nhà ở trên cùng 1 địa bàn sẽ không được phân chia sản phẩm là nhà ở mà chỉ được phân chia lợi nhuận bằng tiền hoặc cổ phiếu; hộ gia đình có thành viên tham gia góp vốn và đã được phân chia sản phẩm là nhà ở thì hộ gia đình đó không được phân chia sản phẩm là nhà ở khi góp vốn. Nếu 2 cá nhân trong hộ gia đình là vợ chồng thì cũng phải tuân thủ quy định tại khoản 5 Điều 8 nêu trên.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn