Hạn mức đất ở và nghĩa vụ tài chính

26/04/2022
Trường hợp gia đình tôi có 2 thửa đất riêng biệt (một thửa có diện tích 500m2 và thửa còn lại có diện tích 200m2) đều có nhà ở và sử dụng ổn định vào mục đích để ở từ trước ngày 15/10/1993 cho đến nay không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật Đất đai nằm trên địa bàn một khu dân cư nay làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cả 2 thửa đất trên thì hạn mức đất ở và nghĩa vụ tài chính xác định như thế nào đối với 2 thửa đất trên. Hạn mức đất ở áp dụng cho gia đình tôi khi cấp giấy chứng nhận trên 1 thửa đất hay trên cả 2 thửa đất?
  • - Hai thửa đất của ông đều có nhà ở và sử dụng trước ngày 15/10/1993 và không có một trong các loại giấy tờ theo quy định tại khoản 1,2,5 điều 50 Luật đất đai. Nếu hai thửa đất gia đình ông đang sử dụng được UBND xã, phường xác nhận thời gian sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 thì được coi là có một trong các loại giấy tờ về đất đai theo quy định tại điểm d khoản 1 điều 50 Luật đất đai năm 2003. Nếu đất ở đó phù hợp với quy hoạch thì được xét cấp GCNQSD đất ở.

   - Việc xác định nghĩa vụ tài chính khi cấp GCNQSD đất cho hai thửa đất mà gia đình ông đang sử dụng như ông hỏi căn cứ theo hồ sơ sử dụng đất đối với từng thửa đất.

   Nguồn: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn