Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia

26/04/2022
Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là gì?
  • Khoản 3, điều 3, nghị định số 43/2010/ NĐ-CP ngày 15-04-2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp quy định:

   Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia là hệ thống thông tin nghiệp vụ chuyên môn về đăng ký doanh nghiệp do Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì. Phối hợp với các cơ quan liên quan có liên quan có liên quan xây dựng và vận hành để gửi, nhận, lưu trữ, hiện thị hoặc thực hiện các xử lý khác đối với dự liệu phục vụ công tác đăng ký doanh nghiệp.

   Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia bao gồm Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn