Hộ gia đình cận nghèo khi tái định cư được nợ tiền sử dụng đất không? Có thể nợ tiền sử dụng đất trong bao lâu?

26/04/2022

Hộ gia đình cận nghèo khi tái định cư có được nợ tiền sử dụng đất không? Có thể nợ tiền sử dụng đất trong bao lâu? Gia đình tôi là gia đình hộ cận nghèo và được thông báo được tái định cư. Tôi nghe nói gia đình hộ cận nghèo sẽ được hỗ trợ nợ tiền sử dụng đất khi tái định cư xin hỏi là đúng không? Nếu có thì tôi có thể nợ tiền sử dụng đất trong bao lâu?

  • Hộ gia đình cận nghèo khi tái định cư được nợ tiền sử dụng đất không? Có thể nợ tiền sử dụng đất trong bao lâu?
   (ảnh minh họa)
  • Hộ gia đình cận nghèo khi tái định cư có được nợ tiền sử dụng đất không?

   Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định:

   Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

   Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Như vậy, theo quy định hiện hành thì hộ gia đình cận nghèo không thuộc trường hợp được nợ tiền sử dụng đất. Do đó, đối chiếu với trường hợp của bạn thì gia đình bạn không được nợ tiền sử dụng.

   Có thể nợ tiền sử dụng đất trong bao lâu?

   Theo Khoản 3 Điều này cũng quy định về việc trả dần tiền nợ sử dụng đất do tái định cư như sau:

   Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hộ gia đình, cá nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

   Trường hợp sau 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà hộ gia đình, cá nhân chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi là Giấy chứng nhận) thì hộ gia đình, cá nhân phải nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ và tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ theo mức quy định của pháp luật về quản lý thuế từ thời điểm hết thời hạn 05 năm được ghi nợ tới thời điểm trả nợ.

   Theo đó, trong trường hợp được nợ tiền sử dụng đất thì anh/chị có thể trả dần tiền trong 05 năm.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn