Hộ gia đình được nhà nước giao đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

Ngày hỏi:02/01/2019

Gia đình tôi được nhà nước giao đất sử dụng có thời hạn 50 năm để trồng rừng, mới đây đã làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, gia đình tôi muốn sử dụng lâu dài. Để làm tốt nghĩa vụ của mình tôi có thắc mắc sau mong sớm nhận phản hồi. Hộ gia đình được nhà nước giao đất có phải nộp tiền sử dụng đất không?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Luật đất đai 2013 có quy định: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất trong các trường hợp, trong đó có.

   - Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối được giao đất nông nghiệp trong hạn mức theo quy định;

   - Người sử dụng đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng, đất rừng sản xuất là rừng tự nhiên, đất xây dựng trụ sở cơ quan, đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh; đất làm nghĩa trang, nghĩa địa không thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 55 của Luật này;

   - Tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp;

   - Tổ chức sử dụng đất để xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án của Nhà nước;

   - Cộng đồng dân cư sử dụng đất nông nghiệp; cơ sở tôn giáo sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định.

   Như vậy, theo quy định trên thì hộ gia đình được nhà nước giao đất nông nghiệp theo hạn mức theo quy định thì sẽ không phải nộp tiền sử dụng đất.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn