Hộ gia đình được trả nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất tái định cư trong thời gian bao lâu?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 01/12/2022

Hộ gia đình được trả nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất tái định cư trong thời gian bao lâu? Hộ gia đình trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư trước hạn có được giảm trừ tiền sử dụng đất phải nộp không? Trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình được nhà nước giao đất tái định cư như thế nào?

Chào ban biên tập, đất nhà tôi thuộc diện bị thu hồi và được nhà nước giao đất để tái định cư thuộc diện có nộp tiền sử dụng đất. Hiện tại, do kinh tế khó khăn nên tôi chưa thể trả tiền sử dụng đất theo đúng quy định nên đã được chính quyền cho ghi nợ tiền sử dụng đất. Ban biên tập cho tôi hỏi, hộ gia đình tôi có được ghi nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất tái định cư trong thời gian bao lâu? Nếu tôi thanh toán trước hạn thời gian ghi nợ thì tôi có được giảm trừ tiền sử dụng đất phải nộp không?

Mong ban biên tập giải đáp giúp tôi, tôi cảm ơn.

 

  • 1. Hộ gia đình được trả nợ tiền sử dụng đất khi được nhà nước giao đất tái định cư trong thời gian bao lâu?

   Tại Khoản 1 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

   1. Hộ gia đình, cá nhân (gồm: người có công với cách mạng; hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn) được ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

   Việc xác định người có công với cách mạng được thực hiện theo quy định của pháp luật về người có công.

   Việc xác định hộ nghèo; hộ gia đình, cá nhân là đồng bào dân tộc thiểu số hoặc hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định như sau:

   3. Hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều này (sau đây gọi là hộ gia đình, cá nhân) được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời hạn 05 năm này.

   Như vậy, nếu hộ gia đình của bạn thuộc đối tượng là hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số; hộ gia đình có hộ khẩu thường trú tại địa bàn cấp xã được công nhận là địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì bạn được ghi nợ tiền sử dụng đất và được trả nợ dần trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   2. Hộ gia đình trả nợ tiền sử dụng đất tái định cư trước hạn có được giảm trừ tiền sử dụng đất phải nộp không?

   Tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định về thu tiền sử dụng đất như sau:

   2. Không thực hiện hỗ trợ giảm trừ 2%/năm vào tiền sử dụng đất phải nộp đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân thanh toán nợ trước hạn (05 năm) kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

   Theo đó, trường hợp hộ gia đình bạn trả nợ tiền sử dụng đất trước hạn thời gian được ghi nợ thì không được giảm trừ vào tiền sử dụng đất phải nộp theo quy định của pháp luật.

   3. Trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình được nhà nước giao đất tái định cư như thế nào?

   Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 79/2019/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình được nhà nước giao đất tái định cư như sau:

   5. Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân ghi nợ theo quy định tại khoản 3 Điều này.

   a) Căn cứ Thông báo của cơ quan thuế, hộ gia đình, cá nhân nộp dần tiền sử dụng đất còn nợ tại kho bạc trong thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; đảm bảo khi hết thời hạn 05 năm thì hoàn thành thanh toán toàn bộ tiền sử dụng đất còn nợ. Trường hợp trong thời hạn 05 năm bị mất, thất lạc Thông báo của cơ quan thuế thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được cung cấp lại Thông báo.

   b) Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư mà chưa nộp đủ số tiền sử dụng đất còn nợ thì hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để được xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp tính trên số tiền còn nợ (được xác định từ thời điểm hết thời hạn 05 năm kể từ ngày có quyết định giao đất tái định cư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đến thời điểm hộ gia đình, cá nhân đến cơ quan thuế để xác định lại) và nhận Thông báo của cơ quan thuế ngay trong ngày làm việc. Thông báo của cơ quan thuế phải có nội dung: Số tiền sử dụng đất còn nợ, số tiền chậm nộp; thời hạn nộp tiền vào kho bạc là 30 ngày kể từ ngày ghi trên Thông báo.

   Quá thời hạn ghi trên Thông báo của cơ quan thuế mà hộ gia đình, cá nhân chưa nộp hết thì phải thực hiện xác định lại số tiền sử dụng đất còn nợ, tiền chậm nộp theo quy định nêu trên.

   c) Sau khi hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất quy định tại điểm a, điểm b khoản này thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ gồm: Giấy chứng nhận (bản gốc), chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) tại Văn phòng để được xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận. Trường hợp bị mất, thất lạc chứng từ thì hộ gia đình, cá nhân đến kho bạc để được xác nhận số tiền sử dụng đất đã nộp.

   d) Văn phòng có trách nhiệm rà soát, đối chiếu hồ sơ mà hộ gia đình, cá nhân nộp để thực hiện xóa nợ tiền sử dụng đất ghi trên Giấy chứng nhận và trả lại Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân ngay trong ngày làm việc.

   Trên đây là quy định của pháp luật về trình tự, thủ tục thanh toán và xóa nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình được nhà nước giao đất tái định cư.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn