Hộ gia đình sử dụng đất tự nguyện trả lại có được nhà nước bồi thường, hỗ trợ gì không?

Ngày hỏi:01/10/2019

Chào anh chị trước đây tôi có được nhà nước giao cho hai sào ruộng canh tác, đất này có thu tiền sử dụng hằng năm, nhưng vì hiện nay nhà tôi đã khá hơn, tôi muốn dành phần đất này chia lại cho người khác, anh chị cho tôi hỏi trường hợp này tôi có được bồi thường hay hỗ trợ gì không?

 

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hộ gia đình sử dụng đất tự nguyện trả lại có được nhà nước bồi thường, hỗ trợ gì không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ khoản 3 Điều 18a Nghị định 01/2017/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định hướng dẫn Luật đất đai quy đinh:

   “Điều 18a. Xử lý tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại, tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

   ...

   3. Khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất quy định tại điểm c khoản 1, Điều 65 của Luật đất đai mà đất đó được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất mà đủ điều kiện được bồi thường thì được trả lại giá trị quyền sử dụng đất …“

   Mặt khác căn cứ Điểm c khoản 1 Điều 65 Luật đất đai 2013 quy định:

   “Điều 65. Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người

   1. Các trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người bao gồm:

   c) Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất;“

   Như vậy, căn cứ quy định của pháp luật thì khi tự nguyện trả lại đất mà đất đó được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê mà người sử dụng đất đã thực hiện nghĩa vụ tài chính và hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nông nghiệp có nguồn gốc được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất mà đủ điều kiện được bồi thường thì được trả lại giá trị quyền sử dụng đất.

   Ngoài ra, Căn cứ khoản 1 Điều 88 Luật đất đai 2013 quy định:

   “Điều 88. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại về tài sản, ngừng sản xuất, kinh doanh khi Nhà nước thu hồi đất

   1. Khi Nhà nước thu hồi đất mà chủ sở hữu tài sản hợp pháp gắn liền với đất bị thiệt hại về tài sản thì được bồi thường.”

   Bên cạnh đó, căn cứ Điều 92 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   “Điều 92. Trường hợp Nhà nước thu hồi đất không được bồi thường tài sản gắn liền với đất

   1. Tài sản gắn liền với đất thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất quy định tại các điểm a, b, d, đ, e, i khoản 1 Điều 64 và điểm b, d khoản 1 Điều 65 của Luật này.

   2. Tài sản gắn liền với đất được tạo lập trái quy định của pháp luật hoặc tạo lập từ sau khi có thông báo thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   3. Công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và công trình xây dựng khác không còn sử dụng”.

   Như vậy theo quy định trên, trường hợp người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất, các tài sản gắn liền với đất được tạo lập hợp pháp thì khi bị nhà nước thu hồi quyền sử dụng đất sẽ được nhà nước bồi thường tài sản gắn liền với đất. Do đó, trong trường hợp này, gia đình bạn tự nguyện trả lại đất sẽ được nhà nước bồi thường những tài sản gắn liền với đất.

   Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về vấn đề mà bạn thắc mắc.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.

  Có thể bạn quan tâm:
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn