Hỏi bảng giá đất huyện Từ Liêm năm 2011

Ngày hỏi:05/01/2011
Em muốn xin bảng giá đất của huyện Từ Liêm năm 2011. Xin cảm ơn! Người hỏi: Bảo Nam ( 10:48 05/01/2011)
    • Về câu hỏi này mời ban xem tại bảng 7 (trang 101); bảng 8 (trang 109 đến trang 114); bảng 9 (trang 182 đến trang 184); bảng 10 (trang 202) ban hành kèm theo Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND ngày 28/12/2010 của UBND TP Hà Nội Ban hành quy định giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn thành phố Hà Nội, được đăng tải trong mục Văn bản quy phạm pháp luật trên Cổng GTĐT Hà Nội.


    Căn cứ pháp lý của tình huống
    • Quyết định số 59/2010/QĐ-UBND Tải về
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn