Hội nghị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức như thế nào?

Ngày hỏi:09/03/2019

Tôi mới thuê một căn hộ chung cư tại quận 8, tại đây tôi có nghe một vài người hàng xóm nói về Hội nghị nhà chung cư, nhưng tôi vẫn chưa rõ là nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Hội nghị nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu được tổ chức như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 3 Điều 102 Luật Nhà ở 2014, có quy định đối với nhà chung cư có nhiều chủ sở hữu thì Hội nghị nhà chung cư được tổ chức họp để quyết định các vấn đề sau đây:

   a) Đề cử, bầu, bãi miễn các thành viên Ban quản trị nhà chung cư; thông qua, bổ sung, sửa đổi Bản nội quy quản lý, sử dụng nhà chung cư;

   b) Thông qua, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư; quyết định mức phụ cấp trách nhiệm của các thành viên Ban quản trị và các chi phí hợp lý khác phục vụ hoạt động của Ban quản trị;

   c) Thông qua mức giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định tại Điều 106 của Luật này và việc sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

   d) Quyết định lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư trong trường hợp chủ đầu tư không có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư hoặc có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhưng không tham gia quản lý vận hành hoặc tham gia quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu như đã thỏa thuận trong hợp đồng cung cấp dịch vụ ký với Ban quản trị nhà chung cư;

   đ) Thông qua báo cáo về hoạt động quản lý vận hành, hoạt động bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư;

   e) Quyết định các nội dung khác có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà chung cư.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng và chúc sức khỏe!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn