Hợp đồng ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất chứng thực ở đâu?

26/04/2022

Tôi muốn chuyển nhượng thửa đất cho ông Anh nhưng do ở xa không trực tiếp giao dịch được nên ủy quyền cho chú tôi. Tôi và chú tôi lập hợp đồng ủy quyền để thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất, vậy hợp đồng ủy quyền này được UBND xã chứng thực có đảm bảo pháp lý không?

  • Theo Điều 167 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   - Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này.

   - Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã.

   Theo Điều 5 Nghị định 23/2015/NĐ-CP quy định Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã) có thẩm quyền và trách nhiệm:

   - Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

   - Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân cấp xã.

   - Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến quyền của người sử dụng đất được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất. Việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch liên quan đến nhà ở được thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có nhà.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì khi thực hiện ủy quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có thể thực hiện công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc chứng thực tại UBND cấp xã.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn