Hủy bỏ hợp đồng công chứng mua bán nhà

26/04/2022

A ký hợp đồng công chứng mua bán nhà với B tại VP công chứng XYZ. Sau đó cả A, B muốn hủy bỏ hợp đồng công chứng nên có đến nhờ VPLS Kết Nối tư vấn, hỗ trợ thủ tục?

  • + Cơ sở pháp lý cho việc các bên hủy bỏ hợp đồng công chứng được quy định như sau: Nếu các bên thống nhất hủy bỏ giao dịch thì hai bên tiến hành công chứng việc hủy bỏ hợp đồng. Theo Điều 51 Luật công chứng 2014 quy định công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

   “1. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận, cam kết bằng văn bản của tất cả những người đã tham gia hợp đồng, giao dịch đó.

   2. Việc công chứng sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện tại tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng đó và do công chứng viên tiến hành. Trường hợp tổ chức hành nghề công chứng đã thực hiện việc công chứng chấm dứt hoạt động, chuyển đổi, chuyển nhượng hoặc giải thể thì công chứng viên của tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch.

   3. Thủ tục công chứng việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch đã được công chứng được thực hiện như thủ tục công chứng hợp đồng, giao dịch quy định tại Chương này.”

   + Việc hủy bỏ hợp đồng công chứng chuyển nhượng/mua bán nhà được các bên tự nguyện, thống nhất thỏa thuận chấm dứt hợp đồng công chứng.

   + Thủ tục được tiến hành tại Văn phòng công chứng nơi các bên giao kết hợp đồng công chứng hoặc thỏa thuận trong hợp đồng công chứng hoặc theo quy định pháp luật (nếu các bên không có thỏa thuận).

   + Các bên chuẩn bị hồ sơ gồm có: Hợp đồng công chứng bản gốc, giấy tờ CMND, Hộ khẩu của hai bên.

   + Kết quả của việc hủy bỏ hợp đồng công chứng mua bán/chuyển nhượng nhà đất là hợp đồng bị hủy bỏ, không còn giá trị hiệu lực, các bên sẽ phải hoàn trả tiền đã nhận.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn