Khi nào thì phần đất hành lang an toàn giao thông không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Ngày hỏi:12/06/2019

Tôi được biết theo quy định của pháp luật hiện hành thì đất hành lang an toàn giao thông vẫn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhưng một số trường hợp thì sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy Ban biên tập cho hỏi: cấp Phần đất hành lang an toàn giao thông không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Khi nào thì phần đất hành lang an toàn giao thông không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại khoản 5 Điều 3 Luật Giao thông đường bộ 2008 thì Hành lang an toàn đường bộ là dải đất dọc hai bên đất của đường bộ, tính từ mép ngoài đất của đường bộ ra hai bên để bảo đảm an toàn giao thông đường bộ.

   Tại điều 56 Nghị định 43/2014/NĐ - CP về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau:

   - Đất trong hành lang an toàn công trình được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai, trừ trường hợp đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

   => Đối với trường hợp đất nằm trong hành an toàn giao thông sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vậy nên đất nằm trong hành an toàn giao thông không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi không đủ điều kiện để được cấp hoặc phần đất đó đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất.

   Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn