Khiếu nại quyết định thu hồi đất như thế nào?

26/04/2022

Khiếu nại quyết định thu hồi đất như thế nào? Gia đình tôi có 01 lô đất bị thu hồi nằm trên Quốc lộ 24 khi tiểu dự án mở rộng quốc lộ 24 triển khai. Toàn bộ diện tích đất gia đình tôi có đều bị thu hồi với tổng diện tích là 419,7m2 (có 50m2 đất thổ cư, còn lại là đất nông nghiệp) với tổng giá trị đền bù là 49.197.250 đồng. (Đất thổ cư được 15 triệu, đất nông nghiệp dc 8.133.400 đồng và hỗ trợ 26.063.850 đồng), qua thương lượng nhiều lần bên Ban giải phóng mặt bằng tái định cư có đồng ý cấp cho gia đình tôi 01 lô đất tại khu tái định cư của dự án ở phía sâu đường liên thôn (gia đình tôi không có nhà trên đất nên không thuộc diện tái định cư) với diện tích 318,5m2 trị giá khoảng 22 triệu đồng. Đến nay gia đình tôi vẫn không thống nhất phương án đền bù vì giá đền bù quá thấp, lô đất được đền bù không có giá trị là bao nhiêu. Hiện tại giá thị trường đất tại vị trí thu hồi của gia đình tôi dao động từ 70-100 triệu 1m ngang (rộng 1m sâu 30-35m). Như vậy, nếu nhận tiền đền bù thì gia đình tôi không thể mua được 1m ngang đất tại vị trí bị thu hồi. Do gia đình tôi không thông nhất phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư qua thương lượng nên ủy ban nhân dân thành phố thông báo sẽ ra quyết định cưỡng chế vào ngày 16/11/2016 tới đây. Vậy tôi cần làm gì khi ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định cưỡng chế? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Điều 16 Luật Đất đai 2013 quy định các trường hợp nhà nước quyết định thu hồi đất như sau:

   “1. Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

   a) Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

   b) Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

   c) Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

   2. Nhà nước quyết định trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.”

   Theo quy định Luật đất đai 2013, trình tự, thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng như sau:

   - Xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm được quy định như sau:

   + Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền thu hồi đất ban hành thông báo thu hồi đất.

   + Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm;

   + Người sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện việc điều tra, khảo sát, đo đạc xác định diện tích đất, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất để lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư;

   + Trường hợp người sử dụng đất không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng các cơ quan, đoàn thể tổ chức vận động, thuyết phục để người sử dụng đất thực hiện.

   Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày được vận động, thuyết phục mà người sử dụng đất vẫn không phối hợp với tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định kiểm đếm bắt buộc. Người có đất thu hồi có trách nhiệm thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc. Trường hợp người có đất thu hồi không chấp hành thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định kiểm đếm bắt buộc và tổ chức thực hiện cưỡng chế

   - Lập, thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định:

   + Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất thu hồi tổ chức lấy ý kiến về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

   + Cơ quan có thẩm quyền thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định thu hồi đất.

   + Quyết định thu hồi đất, phê duyệt và tổ chức thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được quy định như sau: Trường hợp người có đất thu hồi đã được vận động, thuyết phục nhưng không chấp hành việc bàn giao đất cho tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất và tổ chức thực hiện việc cưỡng chế.

   + Tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng có trách nhiệm quản lý đất đã được giải phóng mặt bằng.

   Điều 17 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định Thông báo thu hồi đất, thành phần Ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất, kinh phí cưỡng chế thu hồi đất, giải quyết khiếu kiện phát sinh từ việc cưỡng chế thu hồi đất như sau:

   - Cơ quan tài nguyên và môi trường trình Ủy ban nhân dân cùng cấp phê duyệt kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm và thông báo thu hồi đất.

   - Khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất mà người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản theo quy định thì Ban thực hiện cưỡng chế giao tài sản cho Ủy ban nhân dân cấp xã bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật.

   - Người có đất thu hồi, tổ chức, cá nhân có liên quan có quyền khiếu nại về việc thu hồi đất theo quy định của pháp luật về khiếu nại.

   + Trong khi chưa có quyết định giải quyết khiếu nại thì vẫn phải tiếp tục thực hiện quyết định thu hồi đất, quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết khiếu nại có kết luận việc thu hồi đất là trái pháp luật thì phải dừng cưỡng chế nếu việc cưỡng chế chưa hoàn thành; hủy bỏ quyết định thu hồi đất đã ban hành và bồi thường thiệt hại do quyết định thu hồi đất gây ra (nếu có).

   Như vậy, theo quy định, khi nhà nước thu hồi đất vì mục đích đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng thì tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất có trách nhiệm phối hợp cùng thực hiện; trường hợp không tự nguyện thực hiện các quyết định trong quá trình thu hồi đất thì có thể bị cưỡng chế.

   Đối chiếu theo quy định trên vào trường hợp của gia đình bạn, địa phương thu hồi đất của gia đình bạn để mở rộng dự án quốc lộ 24; tuy nhiên, trong quá trình thu hồi thì 2 bên không thỏa thuận được về giá đất bồi thường khi thu hồi và đã có quyết định cưỡng chế; khi cơ quan có thẩm quyền đến cưỡng chế; gia đình bạn nên tự nguyện phối hợp cưỡng chế không nên chống đối. Về giá bồi thường nếu gia đình bạn không đồng ý thì gia đình bạn tiếp tục khiếu nại tới cơ quan thu hồi đất để thỏa thuận lại về giá bồi thường.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về việc khiểu nại quyết định thu hồi đất. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn