Khung giá đất rừng sản xuất được quy định như thế nào?

Ngày hỏi:16/04/2018

Tôi muốn hỏi khung giá đất rừng sản xuất được quy định như thế nào? Căn cứ pháp lý?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Theo Phụ lục III Nghị định 96/2019/NĐ-CP quy định khung giá đất rừng sản xuất như sau:

   KHUNG GIÁ ĐẤT RỪNG SẢN XUẤT
   (Ban hành kèm theo Nghị định số 96/2019/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ)

   Đơn vị tính: Nghìn đồng/m2

   Loại xã

   Vùng kinh tế

   Xã đồng bằng

   Xã trung du

   Xã miền núi

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   Giá tối thiểu

   Giá tối đa

   1. Vùng trung du và miền núi phía Bắc

   7,0

   33,0

   4,0

   45,0

   2,0

   25,0

   2. Vùng đồng bằng sông Hồng

   12,0

   82,0

   11,0

   75,0

   9,0

   60,0

   3. Vùng Bắc Trung bộ

   3,0

   30,0

   2,0

   20,0

   1,5

   18,0

   4. Vùng duyên hải Nam Trung bộ

   4,0

   60,0

   3,0

   45,0

   1,0

   40,0

   5. Vùng Tây Nguyên

   1,5

   50,0

   6. Vùng Đông Nam bộ

   9,0

   190,0

   12,0

   110,0

   8,0

   150,0

   7. Vùng đồng bằng sông Cửu Long

   8,0

   142,0

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn