Kiến nghị khiếu nại về thu hồi đất

26/04/2022
Đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Tuyến – Đại tá, đang công tác tại Học viện Chính trị. Số 124 Ngô Quyền, quận Hà Đông. Tạm trú số 3 Cầu Đơ 5 Hà Cầu, quận Hà Đông. Khiếu nại về Quyết định số 8273/QĐ – UBND ngày 21/12/2009 của UBND quận Hà Đông, thu hồi 230 m2 đất của gia đình. Người hỏi: Nguyễn Văn Tuyến ( 14:05 24/05/2013)
  • Theo khoản 3, Điều 7, Mục 1, Chương 2 của Luật Khiếu nại năm 2011 có quy định:
   “Đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Bộ trưởng quản lý ngành, lĩnh vực hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
   Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần hai của Bộ trưởng hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính”
   Khoản 2, Điều 8, Mục 1, Chương 2 quy định: “Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.”
   Tại khoản 5, Điều 11 của Chương 2 cũng nêu rõ “Đơn khiếu nại không có chữ ký hoặc điểm chỉ của người khiếu nại” sẽ không được thụ lý và giải quyết.

   Căn cứ vào các quy định trên, Cổng GTĐT Hà Nội đề nghị Ông gửi Đơn khiếu nại hoặc trực tiếp đến cơ quan quản lý nhà nước có chức năng, thẩm quyền để được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.
   Trân trọng,

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn