Lập hồ sơ ranh giới đất của công ty nông, lâm nghiệp

Ngày hỏi:02/08/2017

Lập hồ sơ ranh giới đất của công ty nông, lâm nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là một công chức mới được nhận vào làm việc tại Phòng tài nguyên môi trường, vì yêu cầu công việc hiện tại và cả trong tương lai, có một thắc mắc muốn nhờ Ban biên tập Thư Ký Luật giải đáp như sau. Việc lập hồ sơ ranh giới đất của công ty nông, lâm nghiệp được pháp luật quy định như thế nào? Văn bản pháp luật nào quy định về vấn đề này? Mong sớm nhận được phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật, chân thành cảm ơn!

Trung Tuấn (0977******)

  • Việc lập hồ sơ ranh giới đất của công ty nông, lâm nghiệp được pháp luật quy định tại Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Quy định việc lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; xác định giá thuê đất; giao đất, cho thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với công ty nông, lâm nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành như sau:

   1. Hồ sơ ranh giới được lập theo từng công ty nông, lâm nghiệp trong phạm vi một đơn vị hành chính tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là đơn vị hành chính cấp tỉnh).

   Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp có nhiều khu đất thì hồ sơ ranh giới sử dụng đất lập đến từng khu đất, tập hợp theo từng công ty nông, lâm nghiệp trong phạm vi một đơn vị hành chính cấp tỉnh.

   2. Hồ sơ ranh giới của công ty nông, lâm nghiệp gồm:

   a) Bản đồ ranh giới, gồm các mảnh bản đồ địa chính có chứa đường ranh giới sử dụng đất của công ty nông, lâm nghiệp.

   Trên các mảnh bản đồ địa chính có chứa đường ranh giới của công ty nông, lâm nghiệp được bổ sung các yếu tố địa hình, địa vật có ý nghĩa định hướng (yếu tố trên bản đồ nền được lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 của Thông tư này); trong đó, đường ranh giới của công ty nông, lâm nghiệp ngoài việc thể hiện như ranh giới thửa đất còn được tô viền màu hồng, rộng 3,0 mi li mét về phía ngoài đường ranh giới;

   b) Bảng thống kê tọa độ các điểm mốc ranh giới, điểm đặc trưng, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này;

   c) Sơ đồ vị trí mốc ranh giới;

   d) Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất;

   đ) Bản xác nhận đường ranh giới sử dụng đất;

   e) Biên bản về các trường hợp tranh chấp chưa giải quyết xong;

   g) Bảng kê diện tích đất của công ty nông, lâm nghiệp, lập theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 kèm theo Thông tư này;

   h) Báo cáo kết quả lập phương án sử dụng đất; lập hồ sơ ranh giới sử dụng đất; đo đạc, lập bản đồ địa chính; giao đất, cho thuê đất và cấp Giấy chứng nhận đối với công ty nông, lâm nghiệp.

   Trên đây là nội dung câu trả lời về việc lập hồ sơ ranh giới đất của công ty nông, lâm nghiệp. Để hiểu rõ vầ chi tiết hơn về vấn đề này bạn có thể tìm đọc và tham khảo thêm tại Thông tư 07/2015/TT-BTNMT.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  • Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-BTNMT Tải về
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn