Lấy chung cư làm trụ sở công ty có được không?

Chưa có bản dịch tiếng Anh của bài viết này, nhấn vào đây để quay về trang chủ tiếng Anh There is no English translation of this article. Click HERE to turn back English Homepage
Ngày hỏi: 16/12/2022

Lấy chung cư làm trụ sở công ty có được không? Công ty có thể sử dụng văn phòng đại diện để kinh doanh được không? Công ty xin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mất bao lâu?
Xin chào ban biên tập, công ty tôi chuẩn bị thành lập và đang tìm địa chỉ làm trụ sở công ty, vậy chúng tôi có thể thuê dùng chung cư làm trụ sở công ty để đăng ký không? Khi công ty thành lập văn phòng đại diện ở nơi khác thì chúng tôi có được dùng văn phòng đại diện đó để kinh doanh luôn không? Xin được giải đáp.

  • Lấy chung cư làm trụ sở công ty có được không?

   Căn cứ Điều 42 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định trụ sở chính của doanh nghiệp như sau:

   Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

   Tại Khoản 3 Điều 3 Luật Nhà ở 2014 quy định như sau:

   3. Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở hữu riêng, phần sở hữu chung và hệ thống công trình hạ tầng sử dụng chung cho các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức, bao gồm nhà chung cư được xây dựng với mục đích để ở và nhà chung cư được xây dựng có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

   Theo Khoản 11 Điều 6 Luật Nhà ở 2014 quy định về các hành vi bị nghiêm cấm như sau:

   6. Sử dụng phần diện tích và các trang thiết bị thuộc quyền sở hữu, sử dụng chung vào sử dụng riêng; sử dụng sai mục đích phần diện tích thuộc sở hữu chung hoặc phần diện tích làm dịch vụ trong nhà chung cư hỗn hợp so với quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng nhà ở và nội dung dự án đã được phê duyệt, trừ trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng.

   Như vậy, công ty anh/chị muốn dùng chung cư để làm trụ sở công ty thì phải xem xét chung cư được xây dựng với mục đích để ở hay mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh. Công ty anh/chị không được thuê chung cư mục đích để ở để dùng làm trụ sở công ty.

   Đối với trường hợp chung cư được xây dựng với mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh thì công ty có thể thuê phần chung cư mục đích kinh doanh làm trụ sở công ty theo quy định trên.

   Công ty có thể sử dụng văn phòng đại diện để kinh doanh được không?

   Theo Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp như sau:

   1. Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.

   2. Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó. Văn phòng đại diện không thực hiện chức năng kinh doanh của doanh nghiệp.

   3. Địa điểm kinh doanh là nơi doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh cụ thể.

   Theo đó, công ty anh/chị khi thành lập văn phòng đại diện thì không được phép sử dụng văn phòng đại diện để kinh doanh. Văn phòng đại diện chỉ có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích và bảo vệ các lợi ích đó.

   Công ty xin đăng ký hoạt động văn phòng đại diện mất bao lâu?

   Tại Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; thông báo địa điểm kinh doanh như sau:

   1. Doanh nghiệp có quyền thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong nước và nước ngoài. Doanh nghiệp có thể đặt một hoặc nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện tại một địa phương theo địa giới đơn vị hành chính.

   2. Trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện trong nước, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt chi nhánh, văn phòng đại diện. Hồ sơ bao gồm:

   a) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

   b) Bản sao quyết định thành lập và bản sao biên bản họp về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp; bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện.

   3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

   4. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

   5. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp thông báo địa điểm kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

   6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

   Như vậy, công ty khi nộp hồ sơ thành lập văn phòng đại diện thì sẽ được Cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng đại diện trong thời gian 03 ngày làm việc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn