Lệ phí chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Ở xã tôi, đất ở hiện nay chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng tôi có mua mảnh đất của người con dâu đã khai hoang được (cũng vì lí do trên nên chưa có giấy chứng nhận QSDĐ). Khi chúng tôi làm hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất lên UBND xã làm chứng thực, UBND xã thu lệ phí chứng thực là 10% giá của hợp đồng nếu hợp đồng có giá trên 10 triệu và thu 1 triệu đồng với hợp đồng có giá dưới 10 triệu. Vậy tôi muốn hỏi lệ phí chứng thực mà UBND xã đưa ra như vậy có đúng không?

  Nội dung này được Vụ Hành chính tư pháp tư vấn như sau:

  • Theo quy định tại Phụ lục 2 về biểu mức thu lệ phí chứng thực áp dụng tại Uỷ ban nhân dân cấp huyện (đồng thời được áp dụng cho Uỷ ban nhân dân cấp xã) ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 93/2001/TTLT-BTC-BTP hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí công chứng, chứng thực thì lệ phí chứng thực đối với hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản, quyền sử dụng đất (tính trên giá trị tài sản) được quy định như sau:

   - Giá trị tài sản dưới 20.000.000 đồng: thu 10.000 đồng/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 20.000.000 đồng đến dưới 50.000.000đồng: 20.000 đồng/trường hợp;

   - Từ 50.000.000 đến dưới 100.000.000 đồng: 50.000 đồng/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000đồng: 100.000 đồng/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 300.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000đồng: 200.000đ/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 1.000.000.000 đồng đến dưới 2.000.000.000đồng: 500.000đ/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 2.000.000.000 đồng đến dưới 3.000.000.000: 1.000.000đồng/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 3.000.000.000 đồng đến dưới 5.000.000.000: 1.500.000 đồng/trường hợp;

   - Giá trị tài sản từ 5.000.000.000 đồng trở lên: 2.000.000 đồng/trường hợp.

   Như vậy, việc Uỷ ban nhân dân cấp xã thu lệ phí chứng thực 10% giá của hợp đồng nếu hợp đồng có giá trên 10 triệu và thu 1 triệu đồng với hợp đồng có giá dưới 10 triệu là không đúng quy định pháp luật nói trên về lệ phí chứng thực hợp đồng.


  Nguồn:

  CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ VĂN BẢN PHÁP LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn