Lối đi của bất động sản bị bao bọc

Ngày hỏi:17/07/2019

Nhà tôi đang ở giữa các nhà xung quanh không có lối đi. Vậy cho hỏi tôi có quyền yêu cầu trong gia đình khác cho gia đình tôi 1 lối đi có được không?

  • Theo quy định Khoản 1 Điều 254 Bộ luật dân sự 2015 đã đưa ra quyền có lối đi, cụ thể như sau:

   "Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ.

   Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

   Chủ sở hữu bất động sản hưởng quyền về lối đi qua phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản chịu hưởng quyền, trừ trường hợp có thỏa thuận khác."

   Như vậy, gia đình bạn có thể yêu cầu những gia đình khác cho bạn 1 lối đi hợp lý nhất.

   Trân trọng!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn