Môi giới bất động sản nhưng giao dịch không thành có được nhận tiền thù lao không?

26/04/2022

Tôi là cá nhân hành nghề môi giới bất động sản độc lập, có đăng ký thuế. Vừa qua tôi có ký hợp đồng môi giới cho một người để bán một căn nhà, giao dịch đã xác lập nhưng vì lý do nào đó bên mua đã hủy bỏ hợp đồng. Bên bán lấy lý do giao dịch thất bại nên không trả thù lao cho tôi, do trong hợp đồng chúng tôi không thỏa thuận vấn đề này. Cho hỏi trường hợp của tôi bên bán phải có trách nhiệm trả thù lao cho tôi không? Xin cảm ơn!

  • Căn cứ Điều 64 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 quy định thù lao môi giới bất động sản như sau:

   - Doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua bất động sản giữa khách hàng và người thứ ba.

   - Mức thù lao môi giới bất động sản do các bên thỏa thuận trong hợp đồng không phụ thuộc vào giá của giao dịch được môi giới.

   => Như vậy, căn cứ quy định trên thì cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản được hưởng tiền thù lao môi giới từ khách hàng không phụ thuộc vào kết quả giao dịch mua bán, chuyển nhượng. Theo đó, bên bán phải có trách nhiệm trả thù lao môi giới theo thỏa thuận mà 2 bên đã thỏa thuận.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ!

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn