Mức phạt hành vi nhà chùa thế chấp quyền sử dụng đất

26/04/2022

Cho hỏi: Nhà chùa có được thế chấp QSDĐ để vay ngân hàng có được không? Nếu thế chấp chấp QSDĐ thì xử phạt như thế nào?

  • Đầu tiên, nhà chùa được xem là cơ sở tôn giáo (Khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013).

   Thep Khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 2013 quy định: Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

   Như vậy, nhà chùa không được thế chấp QSDĐ cho ngân hàng để vay tiền.

   Nếu nhà chùa thế chấp QSDĐ thì sẽ xử phạt theo Khoản 1 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 héc ta;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

   - Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 01 héc ta trở lên.

   Ngoài ra, buộc ngân hàng (bên nhận thế chấp) phải trả lại đất và buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn