Muốn đền bù giải tỏa phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận?

26/04/2022

Năm 1992, tôi xây dựng một căn nhà và đến năm 1996, do bức xúc về nhu cầu sử dụng tôi đã xây dựng cơi nới ngôi nhà mà không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền và đã bị xử phạt hành chính. Sau đó tôi được sử dụng phần “cơi nới” đó cho đến nay. Xin hỏi nếu bây giờ ngôi nhà của tôi nằm trong diện phải giải tỏa, thì phần cơi nới mà tôi đã bị xử phạt hành chính có được bồi thường (đền bù) không? Chu Mạnh Thắng (huyện Thanh Trì)

  • Theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định bồi thường về đất, công trình trên đất khi Nhà nước thu hồi đất, nguyên tắc ngôi nhà cần có giấy phép xây dựng thì mới được bồi thường khi thu hồi đất. Tuy nhiên, ngôi nhà đã bị xử phạt hành chính về hành vi xây dựng trái phép với hình thức phạt tiền và từ năm 1997 đến nay không bị yêu cầu tháo dỡ, không có tranh chấp có thể căn cứ theo quy định tại Điểm h Khoản 1 Điều 31 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

   h) Trường hợp cá nhân trong nước không có một trong những giấy tờ quy định tại các Điểm a, b, c, d, đ và e Khoản này thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở đã hoàn thành xây dựng trước ngày 1-7-2006, được xây dựng trước khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng hoặc phải phù hợp quy hoạch đối với trường hợp xây dựng sau khi có quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch điểm dân cư nông thôn theo quy định của pháp luật. Trường hợp nhà ở hoàn thành xây dựng kể từ ngày 1-7-2006 trở về sau thì phải có giấy tờ xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về nhà ở không thuộc trường hợp phải xin giấy phép xây dựng và đáp ứng điều kiện về quy hoạch như trường hợp nhà ở xây dựng trước ngày 1-7-2006; trường hợp nhà ở thuộc đối tượng phải xin phép xây dựng mà không xin phép thì phải có giấy tờ của cơ quan quản lý về xây dựng cấp huyện chấp thuận cho tồn tại nhà ở đó.

   Căn cứ theo quy định trên, do bạn không có giấy phép xây dựng nên để được đền bù bạn xin giấy xác nhận của UBND xã về nhà đã hoàn thành trước ngày 1-7-2006 trước khi có quy hoạch sử dụng đất vào thời điểm 1992-1996.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn