Ngoài việc thù hồi đất vì quốc phòng, an ninh nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào?

26/04/2022

Tôi thắc mắc, thông thường nhà nước quyết định thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thì nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào nữa?

  • Ngoài việc thù hồi đất vì quốc phòng, an ninh nhà nước còn thu hồi đất trong trường hợp nào?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 1 Điều 16 Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   Nhà nước quyết định thu hồi đất trong các trường hợp sau đây:

   + Thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng;

   + Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai;

   + Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

   Như vậy, có thể thấy ngoài việc thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh thì còn các trường hợp như: Phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; Thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai; Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn