Người nước ngoài có gốc Việt cần có giấy tờ gì để mua nhà tại Việt Nam?

26/04/2022

Tôi là người nước ngoài có nguồn gốc Việt Nam (có giấy khai sinh tại Việt Nam). Nay, tôi muốn sở hữu một căn hộ chung cư tại Việt Nam. Tôi xin hỏi, tôi đã có Giấy khai sinh tại Việt Nam thì có cần phải xin cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt nữa không? Vì chủ đầu tư không chấp nhận hồ sơ khi tôi chỉ cung cấp Giấy khai sinh tại Việt Nam, mà yêu cầu tôi phải làm thủ tục để được cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt thì mới đủ căn cứ chứng minh tôi là người gốc Việt.

  • Căn cứ Điều 7 Luật Nhà ở 2014 quy định về Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

   Điều 7. Đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam

   1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước.

   2. Người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

   3. Tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại khoản 1 Điều 159 của Luật này.

   Như vậy, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài (quy định tại Khoản 1 Điều 159 Luật Nhà ở 2014) được quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

   Căn cứ Khoản 3 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định:

   3. Đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài thì phải có giấy tờ chứng minh đối tượng theo quy định tại Điều 74 của Nghị định này; trường hợp cá nhân nước ngoài có giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam thì chỉ được quyền lựa chọn một đối tượng áp dụng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc cá nhân nước ngoài để xác định quyền sở hữu nhà ở tại Việt Nam.

   Như vậy, theo thông tin bạn cung cấp bạn có giấy khai sinh tại Việt Nam (giấy tờ xác nhận là gốc Việt Nam) thì bạn lựa chọn bạn thuộc đối tượng nào: Là người Việt Nam định cư ở nước ngoài hay cá nhân nước ngoài.

   *Trường hợp: bạn lựa chọn bạn là đối tượng người Việt Nam định cư ở nước ngoài

   Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định về giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài, bao gồm:

   - Trường hợp mang hộ chiếu Việt Nam thì phải còn giá trị và có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu;

   - Trường hợp mang hộ chiếu nước ngoài thì phải còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam vào hộ chiếu và kèm theo giấy tờ chứng minh còn quốc tịch Việt Nam hoặc giấy tờ xác nhận là người gốc Việt Nam do Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan quản lý về người Việt Nam ở nước ngoài cấp hoặc giấy tờ khác theo quy định của pháp luật Việt Nam.

   *Trường hợp: bạn lựa chọn bạn là cá nhân nước ngoài

   Điều 74 Nghị định 99/2015/NĐ-CP quy định Giấy tờ chứng minh đối tượng và điều kiện được sở hữu nhà ở tại Việt Nam:

   - Đối với cá nhân nước ngoài thì phải có hộ chiếu còn giá trị có đóng dấu kiểm chứng nhập cảnh của cơ quan quản lý xuất, nhập cảnh Việt Nam và không thuộc diện được quyền ưu đãi, miễn trừ ngoại giao theo quy định của Pháp lệnh về quyền ưu đãi, miễn trừ dành cho cơ quan Đại diện ngoại giao, cơ quan Lãnh sự và cơ quan Đại diện của Tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

   - Đối với tổ chức nước ngoài thì phải thuộc đối tượng quy định tại Điều 159 của Luật Nhà ở và có Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cho phép hoạt động tại Việt Nam còn hiệu lực tại thời điểm ký kết các giao dịch về nhà ở (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư).

   Như vậy, Giấy khai sinh tại Việt Nam không phải là loại giấy tờ chứng minh đối tượng được sở hữu nhà ở tại Việt Nam. Trường hợp này, bạn nên làm theo yêu cầu của chủ đầu tư: cung cấp Giấy xác nhận là người gốc Việt. Tuy nhiên, nếu bạn có các loại giấy tờ khác theo quy định nêu trên thì vẫn được mua nhà tại Việt Nam bạn nhé.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn