Người sử dụng đất có các quyền gì?

26/04/2022
Người sử dụng đất có các quyền gì?
  • Theo quy định tại Điều 105 và Điều 106 Luật Đất đai, người sử dụng đất có các quyền sau đây:

   1. Được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

   2. Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất;

   3. Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước về bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp;

   4. Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp;

   5. Được Nhà nước bảo hộ khi bị người khác xâm phạm đến quyền sử dụng đất hợp pháp của mình;

   6. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi vi phạm pháp luật về đất đai.

   7. Thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; quyền thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật khi có các điều kiện sau đây:

   - Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   8. Quyền được bồi khi Nhà nước theo quy định của pháp luật.

   Ngoài các quyền nêu trên, tùy từng trường hợp sử dụng đất cụ thể mà người sử dụng đất có quyền khác tương ứng.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn