Nhà chùa góp vốn bằng quyền sử dụng đất bị phạt bao nhiêu?

26/04/2022

Tôi là một đệ tử của nhà chùa, hiện này nhà chùa có 1 mảnh đất muốn góp vốn bằng QSDĐ vào 1 công ty và lấy lợi nhuận từ đó để từ thiện. Vậy cho hỏi nhà chùa có được góp vốn bằng QSDĐ không? Nếu góp vốn bằng QSDĐ thì sẽ bị xử phạt như thế nào? 

  • Đầu tiên, nhà chùa được xem là cơ sở tôn giáo (Khoản 4 Điều 5 Luật đất đai 2013).

   Thep Khoản 2 Điều 181 Luật đất đai 2013 quy định: Cơ sở tôn giáo, cộng đồng dân cư sử dụng đất không được chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, tặng cho quyền sử dụng đất; không được thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

   Như vậy, nhà chùa không được góp vốn bằng QSDĐ.

   Nếu nhà chùa góp vốn bằng QSDĐ thì sẽ xử phạt theo Khoản 3 Điều 27 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức xử phạt như sau:

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm dưới 0,1 héc ta;

   - Phạt tiền từ 25.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,1 héc ta đến dưới 0,5 héc ta;

   - Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 0,5 héc ta đến dưới 01 héc ta;

   - Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng nếu diện tích đất vi phạm từ 01 héc ta trở lên.

   Ngoài ra, buộc bên nhận tặng cho QSDĐ phải trả lại đất.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn