Nhà nước bồi thường diện tích đất thu hồi dựa trên giấy chứng nhận hay trên thực tế đo đạc được?

26/04/2022

Chuyện là 500 m2 đất nông nghiệp nhà tôi có sổ đỏ hẳn hoi nằm trong vùng quy hoạch của Nhà nước nên bị thu hồi và có bồi thường. Tuy nhiên, khi thực hiện đo đạc thì thực tế chỏ còn 350 m2, do đó mà phía bên Nhà nước chỉ bồi thường cho chúng tôi dựa trên thực tế diện tích đất đo đạc được, tôi không hài lòng lắm, nên nhờ Ban tư vấn cho tôi hỏi: Nhà nước bồi thường diện tích đất thu hồi dựa trên giấy chứng nhận hay trên thực tế đo đạc được?

  • Tại Khoản 1 Điều 12 Nghị định 47/2014/NĐ-CP về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, có quy định:

   Trường hợp thu hồi đất mà diện tích đo đạc thực tế khác với diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 của Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (sau đây gọi là Nghị định số 43/2014/NĐ-CP) thì được bồi thường theo quy định sau đây:

   1. Nếu diện tích đo đạc thực tế nhỏ hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì bồi thường theo diện tích đo đạc thực tế.

   ...

   => Như vậy, với trường hợp của bạn thì theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 500 m2 nhưng trên thực tế khi đo đạc để bồi thường lại chỉ đo được 350 m2. Do vậy, theo nguyên tắc bồi thường của pháp luật thì trường hợp này bạn sẽ được bồi thường trên diện tích thực tế đo đạc được đó là 350 m2.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn