Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường thì bồi thường như thế nào?

Ngày hỏi:12/03/2019

Nhà em có gần 200 m2 đất có sổ đỏ, nằm trong quy hoạch mở rộng đường của Nhà nước. Thế cho em hỏi, phần diện tích đó có được bồi thường không? Và bồi thường như thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập Thư Ký Luật tư vấn như sau:

  • Nhà nước thu hồi đất để mở rộng đường thì bồi thường như thế nào?
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 75 Luật đất đai 2013 có quy định điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất:

   - Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm;

   - Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; ...

   => Trường hợp gia đình bạn có gần 200 m2 đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hẳn hoi, do đó khi bị Nhà nước thu hồi để mở rộng đường đủ điều kiện để được bồi thường theo quy định của pháp luật.

   Về vấn đề bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất được quy định tại Điều 75 Luật đất đai 2013:

   - Người sử dụng đất khi Nhà nước thu hồi đất nếu có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này thì được bồi thường.

   - Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

   - Việc bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất phải bảo đảm dân chủ, khách quan, công bằng, công khai, kịp thời và đúng quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn