Nhà nước thu hồi đất ở sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

Ngày hỏi:15/03/2019

Ban biên tập cho em hỏi: Ngôi nhà mà gia đình em đang ở có nằm trong quy hoạch thu hồi đất của Nhà nước, mà vấn đề là nếu nhà nước tiến hành thu hồi thì gia đình em không còn chỗ để ở, nghe nói sẽ được Nhà nước bồi thường khi thu hồi, thế cho em hỏi: Nhà nước thu hồi đất ở sẽ tiến hành bồi thường như thế nào?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Tại Khoản 1 Điều 79 Luật đất đai 2013 có quy định:

   Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ở, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất tại Việt Nam mà có đủ điều kiện được bồi thường quy định tại Điều 75 của Luật này khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường như sau:

   a) Trường hợp không còn đất ở, nhà ở nào khác trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở; trường hợp không có nhu cầu bồi thường bằng đất ở hoặc nhà ở thì Nhà nước bồi thường bằng tiền;

   b) Trường hợp còn đất ở, nhà ở trong địa bàn xã, phường, thị trấn nơi có đất thu hồi thì được bồi thường bằng tiền. Đối với địa phương có điều kiện về quỹ đất ở thì được xem xét để bồi thường bằng đất ở.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn