Nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp vượt hạn mức xử phạt như thế nào?

26/04/2022

Cho tôi hỏi, nếu nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp vượt quá hạn mức cho phép của nhà nước thì xử phạt bao nhiêu? Mong nhận được giải đáp.

  • Theo Điều 29 Nghị định 91/2019/NĐ-CP quy định mức phạt đối với hành vi nhận chuyển nhượng QSDĐ nông nghiệp vượt quá hạn mức cho phép của nhà nước, cụ thể như sau:

   - Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức dưới 01 héc ta;

   - Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 01 héc ta đến 03 héc ta;

   - Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức từ 03 héc ta đến 05 héc ta;

   - Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp diện tích đất nhận chuyển quyền vượt hạn mức trên 05 héc ta.

   Ngoài ra, buộc trả lại diện tích đất đã nhận chuyển nhượng vượt hạn mức do thực hiện hành vi vi phạm. Trường hợp không thực hiện được việc trả lại đất đã nhận chuyển nhượng QSDĐ thì Nhà nước thu hồi theo quy định.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn