Nhiều hộ đăng ký mua nhà ở xã hội hơn số lượng được công bố thì xử lý thế nào?

26/04/2022

Chào Ban biên tập, tôi có nội dung thắc mắc như sau: Chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội vừa công bố có khoảng 182.200 căn. Gia đình tôi nắm thông tin hơi trễ nên việc nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội rất gần hạn nộp hồ sơ. Vậy, ban biên tập cho tôi hỏi: Trường hợp đăng ký mua nhà ở xã hội thì chủ đầu tư sẽ xét duyệt hồ sơ đăng ký mua theo thứ tự nộp hồ sơ trước - sau hay theo thứ tự như thế nào? Gia đình tôi nộp hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội trễ thì có cơ hội để được mua nhà không? Mong phản hồi!

  • Căn cứ Khoản 1 Điều 23 Nghị định 100/2015/NĐ-CP quy định:

   Điều 23. Nguyên tắc, tiêu chí xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

   1. Nguyên tắc xét duyệt đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng theo dự án:

   a) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc lựa chọn căn hộ thực hiện theo hình thức thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng;

   b) Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm theo tiêu chí quy định tại Khoản 2 Điều này.

   Sau khi xét duyệt, lựa chọn đủ hồ sơ hợp lệ tương ứng với tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì việc xác định cụ thể từng căn hộ trước khi ký hợp đồng thực hiện theo nguyên tắc thỏa thuận giữa chủ đầu tư và khách hàng. Trường hợp có nhiều hồ sơ hợp lệ bằng điểm nhau vượt quá tổng số căn hộ được đầu tư thì chủ đầu tư tổ chức lựa chọn theo hình thức bốc thăm công khai;

   c) Trường hợp người mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội không đạt được nhu cầu, nguyện vọng của mình tại dự án đã đăng ký thì được trả hồ sơ để đăng ký tại các dự án khác, nếu không muốn lựa chọn căn hộ khác còn lại trong dự án đó.

   2. Thang điểm được xác định trên cơ sở các tiêu chí cụ thể sau:

   TT

   Tiêu chí chấm điểm

   Số điểm

   1

   Tiêu chí khó khăn về nhà ở:

   - Chưa có nhà ở.

   40

   - Có nhà ở nhưng hư hỏng, dột, nát hoặc diện tích bình quân dưới 10 m2/người.

   30

   2

   Tiêu chí về đối tượng:

   - Đối tượng 1 (quy định tại các Khoản 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở).

   30

   - Đối tượng 2 (quy định tại các Khoản 4 và 9 Điều 49 của Luật Nhà ở

   20

   - Đối tượng quy định tại các Khoản 1, 8 và 10 Điều 49 của Luật Nhà ở).

   40

   3

   Tiêu chí ưu tiên khác:

   - Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 1, 2.

   10

   - Hộ gia đình có 01 người thuộc đối tượng 1 và có ít nhất 01 người thuộc đối tượng 2.

   7

   - Hộ gia đình có từ 02 người trở lên thuộc đối tượng 2

   4

   Ghi chú: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được hưởng các tiêu chí ưu tiên khác nhau thì chỉ tính theo tiêu chí ưu tiên có thang điểm cao nhất.

   4

   Tiêu chí ưu tiên do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định:

   (theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, nếu có)

   10

   Như vậy:

   Trường hợp 1: Nếu tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) bằng hoặc ít hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì: gia đình bạn vẫn được lựa chọn mua căn hộ theo thỏa thuận.

   Trường hợp 2: Trường hợp tổng số hồ sơ đăng ký mua, thuê, thuê mua (hợp lệ) nhiều hơn tổng số căn hộ do chủ đầu tư công bố thì: việc xét duyệt, lựa chọn đối tượng thực hiện theo hình thức chấm điểm.

   Trên đây là nội dung hỗ trợ.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn