Quy định về quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam

26/04/2022

Quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập, tôi là Nguyễn Quỳnh Nhung, tôi đang có nhu cầu tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động sở hữu nhà ở, phát triển nhà ở, quản lý, sử dụng nhà ở, giao dịch về nhà ở và quản lý nhà nước về nhà ở tại Việt Nam. Tôi có thắc mắc cần Ban biên tập giải đáp giúp tôi. Cho tôi hỏi, quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam được quy định cụ thể ra sao? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập. Trân trong!

Nguyễn Quỳnh Nhung (quynhnhung*****@gmail.com)

  • Theo quy định tại Điều 40 Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở thì quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam được quy định cụ thể như sau:

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 39 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP có các quyền và trách nhiệm sau đây đối với nhà ở được giao quản lý:

   + Quyết định người được thuê nhà ở công vụ, người được thuê, mua nhà ở cũ; quyết định người được thuê, thuê mua nhà ở xã hội thuộc sở hữu nhà nước;

   + Lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà ở;

   + Phê duyệt kế hoạch bảo trì, cải tạo, phá dỡ, xây dựng lại nhà ở;

   + Ban hành hoặc quyết định giá thuê, thuê mua, giá bán nhà ở;

   + Quyết định thu hồi nhà ở;

   + Các quyền và trách nhiệm khác mà Thủ tướng Chính phủ giao theo quy định.

   - Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 39 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở quy định tại Khoản 3 Điều 39 của Nghị định 99/2015/NĐ-CP thực hiện quyền quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều này và việc phê duyệt kế hoạch bảo trì nhà ở. Riêng đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thì có thể giao cho cơ quan quản lý nhà ở thực hiện các quyền quy định tại các Điểm a, b và Điểm đ Khoản 1 Điều 40 Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

   Trên đây là nội dung tư vấn về quyền và trách nhiệm của đại diện chủ sở hữu nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại Việt Nam. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn