Quy định về việc nộp tiền sử dụng đất

26/04/2022
Gia đình chúng tôi mua đất bằng giấy tay vào năm 1990, sau đó xây dựng nhà trên đất đó, nay được Ủy ban nhân dân quận cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì có phải nộp tiền sử dụng đất hay không ?
  • Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì tùy theo mốc thời gian sử dụng làm đất ở ổn định, phải nộp tiền sử dụng đất như sau :

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Việc xác nhận mốc thời gian đất được sử dụng làm đất ở ổn định do Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện.

   Trả lời: Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất mà không có giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất ở, nay được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần đầu tiên) thì tùy theo mốc thời gian sử dụng làm đất ở ổn định, phải nộp tiền sử dụng đất như sau :

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định trước ngày 15/10/1993 thì không phải nộp tiền sử dụng đất.

   + Phần diện tích đất được sử dụng làm đất ở ổn định từ ngày 15/10/1993 thì phải nộp 50% tiền sử dụng đất. Việc xác nhận mốc thời gian đất được sử dụng làm đất ở ổn định do Ủy ban nhân dân phường, xã thực hiện. Trường hợp cấp Giấy CNQSDĐ lần thứ 2 trở đi thì phải nộp 100% tiền sử dụng đất không phân biệt diện tích trong hay ngoài hạn mức đất ở.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn