Sau khi được giao đất bao lâu thì mới có quyền chuyển nhượng?

26/04/2022

Nhà tôi mới được giao đất tháng 6 năm 2013, đến tháng 12 năm 2013 tôi muốn chuyển nhượng thửa đất này nhưng địa chính tại xã tôi nói rằng tôi là hộ có đủ điều kiện và nhu cầu mới được giao đất, vị vậy nếu chuyển nhượng ngay thì sẽ không đúng với quá trình xét duyệt tại xã ( Vì không thực sự có nhu cầu về đất ở), tôi có lý do là đi làm ăn xã, không quản lý trông nom thửa đất được nên muốn chuyển nhượng, nhưng địa chính xã vẫn nhất quyết không làm cho tôi. Vậy xin hỏi Luật sư là việc này đúng hay sai, và tuân thủ theo điều nào của Luật đất đai.

  • Gia đinh bạn được chính quyền địa phương xét duyệt giao đất là nhằm thực hiện chính sách giúp mọi gia đình đều có đất canh tác để trồng trọt, chăn nuôi, tăng gia sản xuất vượt lên đói nghèo... đó chính là mục đích tốt đẹp của việc cải cách chính sách về đất đai mang lại cho bộ mặt nông thôn ngày nay. Do vậy, việc giao đất này có kèm điều kiện về thời gian tối thiểu sử dụng nhằm đảm bảo mục đích như đã nói. Nếu mới vừa được giao đất mà gia đình bạn đã tính đến việc chuyển nhượng cho người khác khiến chính quyên địa phương lúng túng và dễ gây ra hiểu lầm là gia đình bạn ko thuộc đối tượng để giao đất nên sau khi có đất đã chuyển nhượng vì mục đích thương mại.

   Nếu gia đình bạn vì hoàn cảnh phải đi làm ăn xa, không có điều kiện trực tiếp canh tác đất thì nên trình bày để chính quyền địa phương biết và giải quyết trên cơ sở hợp tình lý, vừa đảm bảo vệ chính sách đất đai vừa đảm bảo các lợi ích của gia đình bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn