Sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp để liên kết, liên doanh có đóng chi phí thuê đất không?

26/04/2022

Các anh chị cho tôi hỏi: cơ quan tôi là đơn vị sự nghiệp có thu, giờ muốn sử dụng 1 phần đất cơ quan vào việc liên doanh liên kết thì có phải đóng chi phí thuê đất của phần đất liên doanh liên kết đó không?

  • Sử dụng đất của đơn vị sự nghiệp để liên kết, liên doanh có đóng chi phí thuê đất không?
   (ảnh minh họa)
  • Căn cứ Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định quyền của tổ chức được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất như sau:

   "...
   b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;..."

   Như vậy, đối với đơn vị sự nghiệp có thu tiền sử dụng đất thì có quyền cho thuê quyền sử dụng đất.

   Căn cứ Khoản 7 Điều 47 Nghị định 151/2017/NĐ-CP quy định chi phí hợp lý có liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết gồm:

   - Chi phí khấu hao tài sản cố định;

   - Chi phí định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản;

   - Chi phí quản lý, vận hành tài sản trong thời gian liên doanh, liên kết;

   - Chi phí hợp lý khác có liên quan.

   Như vậy, nếu tài sản đưa vào liên kết liên doanh là đất của đơn vị sự nghiệp cho thuê thì cơ quan bạn cần đóng chi phí thuê đất của phần đất liên doanh liên kết là loại chi phí hợp lý có liên quan đến việc sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết

   Mời bạn tham khảo bài viết sau về: Sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích liên doanh, liên kết

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn