Tách bìa đỏ đất thuộc diện quy hoạch

26/04/2022

Tôi xin hỏi đất gia đình tôi được cấp bìa đỏ và sử dụng ổn định lâu dài từ năm 1990 cho đến nay. Nhưng năm 2008, UBND tỉnh Phú Thọ ra Quyết định số 297/QĐ-UBND ngày 30/01/2008 về quy hoạch đất tại khu 7, thị trấn Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ, lộ trình quy hoạch đến năm 2020. Từ đó đến giờ rất nhiều lần tôi làm đơn xin tách bìa đỏ cho 2 con tôi đều được UBND thị trấn Hạ Hòa trả lời là không tách được, vì đất thuộc vùng quy hoạch. Điều đó rất ảnh hưởng đến việc làm ăn của 2 con tôi đã có gia đình riêng, muốn vay vốn ngân hàng để làm kinh tế không được, muốn xây dựng trên mảnh đất tôi đang ở cũng không làm được. Tôi xin hỏi quý cơ quan: - Đất nhà tôi có được tách bìa đỏ cho 2 con tôi không? - Trong trường hợp không tách được bìa đỏ thì UBND thị trấn Hạ Hòa có thể cấp cho con tôi mảnh đất khác nằm trong quỹ đất của UBND thị trấn Hạ Hòa được không? Tôi xin chân thành cảm ơn quý cơ quan và mong sớm được hồi đáp. 

  • 1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện: có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đất không có tranh chấp, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án, trong thời hạn sử dụng đất;

   Khoản 2 Điều 29 Luật Đất đai năm 2003quy định: Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố có diện tích đất phải thu hồi mà Nhà nước chưa thực hiện việc thu hồi, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì người sư dụng đất được tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định trước khi công bố quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; nếu người sử dụng đất không còn nhu cầu sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường hoặc hỗ trợ theo quy định của pháp luật.

   Như vậy, trường hợp thửa đất của Ông đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và đất đó thuộc diện quy hoạch nhưng chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan có thẩm quyền thì vẫn được chuyển quyền sử dụng đất. Do đó, Ông vẫn có quyền làm thủ tục để tách bìa đỏ (tách thửa) thửa đất này cho 2 con của mình. Tuy nhiên, việc tách thửa phải đảm bảo có đủ các điều kiện tối thiểu về diện tích theo quy định. Đối với tỉnh Phú Thọ thì diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở được quy định cụ thể tại Điều 7 Quyết định soos/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

   Lưu ý:Khoản 2 Điều 29 Luật Đất đai năm 2003 còn quy định: Nhà nước nghiêm cấm mọi hoạt động tự ý xây dựng, đầu tư bất động sản trong khu vực đất phải thu hồi để thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Trường hợp có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình gắn liền với đất phải thu hồi mà làm thay đổi quy mô, cấp công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

   2. Việc giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện. Điều kiện để được giao đất ở được quy định tại Điều 5 Quyết định số 3997/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của UBND tỉnh Phú Thọ ban hành quy định cụ thể về một số điểm về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Đề nghị ông liên hệ trực tiếp với UBND thị trấn Hạ Hòa, UBND huyện hạ Hòa để được xem xét, giải quyết.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn