Tặng cho đất không đáp ứng đủ điều kiện bị xử phạt thế nào từ năm 2020?

26/04/2022

Gia đình tôi khai hoang được 100 m2 từ năm 1997 và sử dụng ổn định đến thời điểm hiện tại (không có GCNQSDĐ) và giờ muốn tặng cho con trai để làm nhà. Nghe nói hành vi vi của tôi vi phạm pháp luật, vậy cho hỏi theo quy định mới nhất gia đình tội bị xử phạt như thế nào?

  • Theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định các điều kiện khi tặng cho QSDĐ như sau:

   - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy khi bạn tặng cho QSDĐ không đáp ứng đủ các điều kiện trên sẽ bị xử phạt tại Khoản 3 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020), cụ thể như sau:

   *Không đáp ứng đủ 01 điều kiện.

   => Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn, từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực đồ thị.

   *Không đáp ứng đủ 02 điều kiện

   => Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với khu vực nông thôn, từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với khu vực đô thị.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn