Thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa giao đủ tiền được không?

Ngày hỏi:06/02/2017

Kính gửi thư viện Pháp luật: Tôi cần tư vấn nội dung như sau: Công ty tôi đầu tư dự án BĐS, bán nhà hình thành trong tương lai. Ngày 01/4/2015 chúng tôi ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai, sau khi ký khách hàng phải nộp 30% giá trị hợp đồng số còn lại sẽ nộp theo tiến độ ghi trong hợp đồng. Ngày 23/11/2015 cty chúng tôi dùng tài sản là đất dự án và nhà ở hình thành trong tương lai trên đất để thế chấp ngân hàng vay vốn phục vụ xây dựng dự án. Ngày 29/3/2016 chúng tôi đã giải chấp để cho khách hàng dùng tài sản đó đi thế chấp vay vốn để nộp tiền theo tiến độ đã ghi trong hợp đồng. Tuy nhiên khi đi đăng ký giao dịch thế chấp tại 1 cửa ở UBNDTP thì không được chấp nhận lý do đưa ra là: Do công ty chúng tôi đã thế chấp tài sản đó sau khi ký hợp đồng bán nhà ở hình thành trong tương lai cho khách hàng (Dù Các thủ tục pháp lý với ngân hàng đã hoàn tất, chỉ còn qua 1 cửa là giả ngân). Vậy tôi muốn hỏi trong trường hợp này ai đúng ai sai? Khách hàng có được chấp nhận tại công chứng 1 cửa không?

  • Chào anh, việc thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai được quy định tại Luật Nhà ở 2014 như sau:
   Điều 147. Thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở và thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai
   1. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở được thế chấp dự án hoặc nhà ở xây dựng trong dự án tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn cho việc đầu tư dự án hoặc xây dựng nhà ở đó; trường hợp chủ đầu tư đã thế chấp nhà ở mà có nhu cầu huy động vốn góp để phân chia nhà ở theo quy định của pháp luật về nhà ở hoặc có nhu cầu bán, cho thuê mua nhà ở đó thì phải giải chấp nhà ở này trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng, trừ trường hợp được bên góp vốn, bên mua, thuê mua nhà ở và bên nhận thế chấp đồng ý. Việc xác định nhà ở đã được giải chấp trước khi ký hợp đồng huy động vốn góp, hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở với khách hàng theo quy định tại khoản này được nêu rõ trong văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện được bán của cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh nơi có nhà ở.
   2. Tổ chức, cá nhân xây dựng nhà ở hình thành trong tương lai trên thửa đất ở hợp pháp của mình; tổ chức, cá nhân mua nhà ở hình thành trong tương lai trong dự án đầu tư xây dựng nhà ở của chủ đầu tư được thế chấp nhà ở này tại tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt Nam để vay vốn phục vụ cho xây dựng nhà ở hoặc để mua chính nhà ở đó. Như vậy việc UBND TP trả lời như trên là đúng theo quy định của Luật Nhà ở, chủ đầu tư chỉ được thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi chưa ký hợp đồng mua bán, bên anh đã ký hợp đồng mua bán với khách hàng sau đó đem tài sản đã bán đi thế chấp là không được phép.
   Trừ khi khách hàng đồng ý dùng tài sản trên thế chấp.
   Xin thông tin đến anh.
   Chúc anh nhiều sức khỏe!


  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn