Thế chấp quyền sử dụng đất không đáp ứng 1 điều kiện bị phạt thế nào từ năm 2020?

26/04/2022

Gia đình tôi thế chấp QSDĐ cho ngân hàng nhưng đất đó không có GCNQSDĐ các điều kiện còn lại đều đáp ứng đủ, theo quy định mới gia đình tôi sẽ bị xử phạt như thế nào? Mong nhận được giải đáp.

  • Theo Khoản 1 Điều 188 Luật đất đai 2013 quy định các điều kiện khi thể chấp QSDĐ như sau:

   - Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

   - Đất không có tranh chấp;

   - Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

   - Trong thời hạn sử dụng đất.

   Như vậy, khi thế chấp QSDĐ không có GCNQSDĐ đã vi phạm 01 điều kiện khi thế chấp QSDĐ, nên sẽ xử phạt tại Điểm a Khoản 2 Điều 18 Nghị định 91/2019/NĐ-CP (Có hiệu lực ngày 05/01/2020) cụ thể như sau:

   => Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với trường hợp không đủ một trong các điều kiện quy định khoản 1 Điều 188 của Luật đất đai.

   Ngoài ra, buộc chấm dứt hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất.

   Ban biên tập phản hồi đến bạn.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn