Thế nào được coi là đất sử dụng ổn định?

Ngày hỏi:25/08/2014
Năm 1992, ông Nguyễn Văn Bình (Long An) được mua hóa giá 1 căn nhà thuộc khu Cơ khí-Máy kéo đã giải thể của huyện (mới tính giá trị nhà chưa tính giá trị sử dụng đất) và sử dụng 168 m2 đất xung quanh, đồng thời ông xây dựng thêm trên khu đất 148 m2 nhà và công trình phụ. Gia đình ông Bình ở ổn định từ đó đến nay, không có tranh chấp. Hiện nay, khu vực gia đình ông Bình đang ở nằm trong quy hoạch Khu dân cư vượt lũ. Ông Bình hỏi, diện tích đất của gia đình ông có được coi là đất sử dụng ổn định không? Khi thu hồi thì gia đình có được đền bù không? Ông Bình là con liệt sĩ, vậy gia đình có thuộc đối tượng được ưu tiên tái định cư tại chỗ không?
  • Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai đã quy định về căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định, do vậy nếu đất của gia đình ông Bình sử dụng phù hợp với các căn cứ nêu tại Điều 21 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP thì đất đó được xác định là đất sử dụng ổn định.

   Trường hợp diện tích đất của gia đình ông Bình đủ điều kiện theo quy định tại Điều 75 Luật Đất đai năm 2013, Điều 13 Nghị định số47/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất thì được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất.

   Gia đình ông Bình sẽ được bố trí tái định cư tại chỗ nếu thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 86 Luật Đất đai năm 2013.

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: mailto:nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn