Thu hồi đất nông nghiệp?

26/04/2022
Năm 1993, Gia đình tôi được Nhà Nước giao đất nông nghiệp theo nghị định 64 của Chính Phủ, trong đó có 02 thửa diện tích như sau: - Thửa 1 tờ bản đồ số 4480A - số thửa 461 có diện tích: 157,2 m2 - Thửa 2 tờ bản đồ số 4480A - số thửa 462 diện tính: 304,3 m2 Từ khi được giao đất Nông Nghiệp, gia đình tôi luôn sử dụng đúng mục đích và đóng thuế đầy đủ cho Nhà Nước Ngày 24/01/2007 UBND Huyện Mê Linh tỉnh Vĩnh Phúc cũ ra quyết định cưỡng chế 02 thửa đất trên cửa gia đình tôi giao cho Công Ty TNHH Hạ tầng Nam Đức. Công ty TNHH Hạ tầng Nam Đức đem bán lại cho tập đoàn V -TRAC, việc cưỡng chế trên của UBND huyện Mê Linh đối với gia đình tôi là đúng hay sai? - Công Ty TNHH Hạ Tầng Nam Đức buôn bán mặt bằng là đúng hay sai? - Cơ quan nào có trách nhiệm có trách nhiệm trả tiền đền bù cho gia đình tôi? Kính Mong quí cơ quan sớm có câu trả lời cho gia đình tôi được rõ. Tôi xin chân thành cảm ơn!
  • Theo thông tin của ông cung cấp: ngày 24/01/2007, UBND huyện Mê Linh, tỉnh Vĩnh Phúc cũ ra quyết định cưỡng chế 02 thửa đất nông nghiệp của gia đình ông đã được giao theo Nghị định 64 để giao cho Công ty TNHH hạ tầng Nam Đức xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp Quang Minh…

   Theo Luật Đất đai năm 2003 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai ( tại thời điểm 24/01/2007: gồm Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004, Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 và Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/):
   I./ Các nội dung liên quan đến thu hồi đất và cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng:
   1./ Các trường hợp Nhà nước thu hồi đất quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP: sử dụng đất để đầu tư xây dựng khu công nghiệp thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất.
   2./ Trình tự thu hồi đất quy định tại Điều 130 Nghị định số 181/2004/NĐ-CP và khoản 11 Điều 2 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP, như sau:
   - Sau khi quyết định thu hồi đất, UBND cấp huyện có trách nhiệm lập và trình UBND cấp tỉnh quyết định xét duyệt Phương án về bồi thường, giải phóng mặt bằng;
   - UBND cấp huyện có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc bồi thường, giải phóng mặt bằng.
   - Sau khi hoàn thành việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, UBND cấp tỉnh quyết định giao đất cho nhà đầu tư để thực hiện dự án.
   3./ Cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng quy định tại Điều 47 Nghị định số 197/2004/NĐ-CP như sau:
   - Uỷ ban nhân dân các cấp phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể vận động người bị thu hồi đất tự giác thực hiện quyết định thu hồi đất, giải phóng mặt bằng; trường hợp đã thực hiện đúng các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, người bị thu hồi đất cố tình không thực hiện quyết định thu hồi đất thì cơ quan quyết định thu hồi đất ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế theo quy định của pháp luật.
   - Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh phân cấp hoặc uỷ quyền cho Uỷ ban nhân dân cấp huyện ra quyết định cưỡng chế và tổ chức thực hiện cưỡng chế.
   II./ Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất và sử dụng đất thuê để kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp:
   - Theo quy định tại Điều 110 Luật Đất đai về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: “2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền sử dụng đất đã trả không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước thì có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
   a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất;
   b) Cho thuê quyền sử dụng đất và công trình kiến trúc, kết cấu hạ tầng đã được xây dựng gắn liền với đất;”
   - Theo quy định tại Điều 111 của Luật Đất đai năm 2003 về Quyền và nghĩa vụ của tổ chức kinh tế sử dụng đất thuê có quyền “d) Cho thuê lại đất đã được xây dựng xong kết cấu hạ tầng trong trường hợp được phép đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng tại khu công nghiệp, khu công nghệ cao, khu kinh tế;”

   Do ông không cung cấp đầy đủ thông tin nên chúng tôi chưa đủ cơ sở pháp lý để trả lời cụ thể trường hợp của gia đình ông và Công ty TNHH Hạ tầng Nam Đức.
   Về việc chi trả tiền đền bù cho gia đình ông: đề nghị ông liên hệ với UBND huyện Mê Linh để được giải quyết chi trả tiền đền bù theo quy định.


   Nguồn: http://tnmtnd.hanoi.gov.vn

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn