Thủ tục chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ năm 2019

26/04/2022

Tôi có một mảnh đất thổ cư gần đường quốc lộ. Nay tôi muốn chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để kinh doanh thì có cần phải xin phép hay không? Và thủ tục thực hiện như thế nào thưa luật sư?

  • Thủ tục chuyển đất ở sang đất thương mại, dịch vụ năm 2019
   (ảnh minh họa)
  • Theo quy định tại Luật đất đai 2013 thì đất ở (gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị) và đất thương mại, dịch vụ (thuộc nhóm đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp) đều được xác định là thuộc nhóm đất phi nông nghiệp. Trong đó, đất thương mại, dịch vụ cũng được xác định là đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.

   Theo quy định tại Thông tư 33/2017/TT-BTNMT thì các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động, bao gồm:

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm: đất sử dụng để xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; đất xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại động vật khác được pháp luật cho phép; nuôi trồng thủy sản cho mục đích học tập, nghiên cứu thí nghiệm;

   - Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thủy sản sang trồng cây lâu năm;

   - Chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thủy sản, đất trồng cây hàng năm;

   - Chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở;

   - Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sang đất xây dựng công trình sự nghiệp.

   Như vậy: Căn cứ quy định được trích dẫn trên đây thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động theo quy định của pháp luật.

   Do đó: Đối với trường hợp bạn có một mảnh đất thổ cư gần đường quốc lộ, nay bạn muốn chuyển sang đất thương mại, dịch vụ để kinh doanh thì không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

   Tuy nhiên, bạn cần phải thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định của pháp luật.

   Thủ tục đăng ký biến động đất đai thực hiện như sau:

   Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

   Bạn cần chuẩn bị hồ sơ đăng ký biến động bao gồm các loại giấy tờ sau đây:

   - Đơn đăng ký biến động đất đai;

   - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

   Bước 2: Nộp hồ sơ

   Bạn nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc nộp tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất.

   Bước 3: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

   - Văn phòng đất đai (hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã) có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ đăng ký biến động đất đai.

   Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, Văn phòng đăng ký đất đai sẽ thông báo và hướng dẫn bạn nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

   - Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ; xác minh thực địa trong trường hợp cần thiết; xác nhận vào Đơn đăng ký; xác nhận mục đích sử dụng đất vào Giấy chứng nhận; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai (nếu có);

   Bước 4:Cấp Giấy chứng nhận

   Văn phòng đăng ký đất đai trao Giấy chứng nhận cho bạn hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đổi với trường hợp bạn nộp hồ sơ tại cấp xã.

   Trên đây là quan điểm tư vấn của chúng tôi đối với vấn đề mà bạn đang thắc mắc.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn