Thủ tục đính chính sai sót trong sổ đỏ

26/04/2022

Vừa qua, tôi có mua một mảnh đất tại Hà Nội. Bên bán đồng ý làm các loại giấy tờ cho tôi luôn, nhưng khi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì mới biết trên giấy ghi sai tên của tôi. Vậy giờ tôi muốn làm đính chính lại có được không? Nếu được thì thủ tục như thế nào?

Quốc Huy (huy*****@gmail.com)

  • Thủ tục đính chính sai sót trong sổ đỏ
   (ảnh minh họa)
  • Tại Khoản 1 Điều 106 Luật đất đai 2013 có quy định: Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

   - Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;

   - Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận.

   Như vậy, khi có sai sót về tên gọi thì có thể làm thủ tục để đính chính thông tin nhé

   Thủ tục đính chính được quy định tại Khoản 1 Điều 86 Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai, có quy định như sau:

   Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

   Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

   Đồng thời, theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT khi thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bạn phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

   - Đơn đề nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp;

   - Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

   ==> Như vậy, khi phát hiện phần tên mình có sai sót, bạn làm đơn đề nghị đính chính gửi tới Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp quận, huyện, kèm theo đơn là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và giấy tờ khác chứng minh thông tin có sai lệch (như trong trường hợp của bạn bị sai tên thì cần nộp Giấy khai sinh, CMND, hộ khẩu) đề nghị giải quyết.

   Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

   Bạn có thể tham khảo thêm:

   Các bước sang tên sổ đỏ theo quy định mới nhất

   Thế chấp sổ đỏ có bắt buộc phải chính chủ?

   Sổ đỏ bị rách thì thủ tục cấp đổi như thế nào?

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn