Thủ tục làm lại sổ đỏ đúng với diện tích thực tế

Ngày hỏi:22/12/2016

Tôi hiện nay đang ở nhà do bộ đội cấp nhà đã có tường ngăn cách với nhà bên cạnh. Hiện nay nhà tôi do đo đặc bằng máy khi làm sổ dư 15mm nên phát sinh tranh chấp. Hiện tại nhà tôi vẫn còn giữ nguyên tường ngăn cách xin hỏi tôi có thể làm lại sổ không? Tình trạng nhà bên cạnh vẫn chưa có sổ. Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Về vấn đề này của bạn theo Khoản 5 Điều 98 Luật Đất đai 2013 quy định: “Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật này hoặc Giấy chứng nhận đã cấp mà ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề thì khi cấp hoặc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

    Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn ( nếu có) được xem xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại Điều 99 của Luật này.”

    Theo quy định trên, việc nhà bạn đo đạc lại bằng máy khi làm sổ dư 15mm, phát sinh tranh chấp. Diện tích này nhiều hơn diện tích thực tế được ghi trong Giấy tờ về quyền sử dụng đất trước đó, vì vậy sẽ phải làm rõ diện tích dư ở trên thuộc về bên nào. Sau khi đã làm rõ và giải quyết tranh chấp thì gia đình bạn có thể làm lại sổ đúng với diện tích mà gia đình bạn đang sử dùng.

    Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục làm lại sổ đỏ đúng với diện tích thực tế. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật Đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

    Trân trọng!


Căn cứ pháp lý của tình huống
THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn