Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất mua bán từ năm 1998

26/04/2022

Thủ tục sang tên quyền sử dụng đất mua bán từ năm 1998. Năm 1998, tôi có mua một mảnh đất của một người đã vào Nam sinh sống. Sau khi trao tiền xong, chủ đất đã trao sổ đỏ cho tôi. Từ bấy đến nay, do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình tôi chưa thể khai báo với chính quyền để làm thủ tục sang tên đổi chủ. Đáng tiếc, nay ông Hồ đã mất, chỉ còn lại bà và các con đã ở riêng. Gia đình tôi muốn sang tên đổi chủ nhưng không biết phải làm gì và cần những thủ tục gì? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật. Chân thành cảm ơn!

  • Vì thông tin bạn đưa ra không đầy đủ, bạn không nói rõ tài sản này là tài sản riêng của ông Hồ hay là tài sản chung của hộ gia đình ông Hồ? Bạn và ông Hồ đã xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay chưa? Hợp đồng đã được công chứng hay chứng thực hay chưa?

   Trường hợp giữa bạn và ông Hồ đã xác lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất có công chứng hoặc chứng thực nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất thì căn cứ Luật đất đai 2013 quy định như sau:

   1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

   a) Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

   b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ đăng ký ruộng đất, Sổ địa chính trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   c) Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất;

   d) Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15 tháng 10 năm 1993;

   đ) Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật;

   e) Giấy tờ về quyền sử dụng đất do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp cho người sử dụng đất;

   g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ.

   2. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất có một trong các loại giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều này mà trên giấy tờ đó ghi tên người khác, kèm theo giấy tờ về việc chuyển quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên có liên quan, nhưng đến trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật và đất đó không có tranh chấp thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   Như vậy, nếu bạn có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên ông Hồ, có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nhưng chưa làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất và không có tranh chấp từ năm 1998 thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất.

   Trên đây là tư vấn của Ban biên tập Thư Ký Luật về thủ tục sang tên quyền sử dụng đất mua bán từ năm 1998. Bạn nên tham khảo chi tiết Luật đất đai 2013 để nắm rõ quy định này.

   Trân trọng!

  Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

  Căn cứ pháp lý của tình huống
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn