Tổ chức, cá nhân người Việt Nam có được quyền mua nhà ở có thời hạn không?

Ngày hỏi:11/03/2019

Em là sinh viên trường Đại học Quốc Gia, Ban biên tập vui lòng cho em hỏi: Tổ chức, cá nhân người Việt Nam có được quyền mua nhà ở có thời hạn? Và thủ tục như thế nào ạ?

  Nội dung này được Ban biên tập LawNet tư vấn như sau:

  • Pháp luật hiện hành không giới hạn quyền mua nhà ở có thời hạn của tổ chức, cá nhân người Việt Nam, do vậy, miễn sao đủ điều kiện tham gia vào giao dịch dân sự theo quy định của pháp luật dân sự thì tổ chức, cá nhân đó được mua.

   Về thủ tục, tại Khoản 1 Điều 123 Luật nhà ở 2014 có quy định:

   Việc mua bán nhà ở phải được lập thành hợp đồng có các nội dung quy định tại Điều 121 của Luật này. Các bên có thể thỏa thuận về việc bên bán thực hiện bán nhà ở, chuyển nhượng quyền sử dụng đất ở gắn với nhà ở đó trong một thời hạn nhất định cho bên mua theo quy định của Chính phủ.

   Cụ thể việc bán nhà ở có thời hạn được hướng dẫn bởi Điều 73 Nghị định 99/2015/NĐ-CP như sau:

   - Bên bán được bán nhà ở gắn với việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc quyền thuê đất ở có nhà ở đó cho bên mua trong một thời hạn nhất định. Trong thời hạn sở hữu nhà ở và sử dụng đất ở, bên bán không được đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận khác; việc cấp Giấy chứng nhận cho bên mua nhà ở được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Nghị định này.

   - Khi hết thời hạn sở hữu nhà ở theo thỏa thuận trong hợp đồng thì thực hiện xử lý nhà ở theo quy định tại Điều 8 của Nghị định này.

   - Trong thời hạn sở hữu nhà ở, nếu các bên vi phạm hợp đồng mua bán thì bị xử lý vi phạm và phải bồi thường thiệt hại theo thỏa thuận trong hợp đồng; nếu các bên có tranh chấp về hợp đồng mua bán nhà ở thì do Tòa án nhân dân giải quyết theo quy định của pháp luật.

   Trên đây là nội dung tư vấn.

   Trân trọng!


  Nguồn:

  THƯ KÝ LUẬT
  Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.
  CĂN CỨ PHÁP LÝ CỦA TÌNH HUỐNG NÀY
  THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
  Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn