Tư vấn về tách sổ đỏ

26/04/2022

Thưa Luật sư, Nhà tôi có diện tích 600m2 nhưng chỉ có 200m có trong sổ đỏ .nay tôi muốn tách đất trong khoản dất khong nằm trong sổ thì cần làm những gì?

    • Bạn trình bày bạn có 600m2 đất nhưng chỉ đuợc cấp 200m2 đất, vì bạn chưa trình bày cụ thể về nguồn gốc của diện tích đất còn lại của bạn nên chúng tôi chưa có căn cứ cụ thể để tư vấn cho bạn. Nếu diện tích đất của bạn thuộc truờng hợp đuợc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì bạn nên làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận, sau khi đuợc cấp thì bạn mới tiến hành tách đối với thửa đất này. Truờng hợp thửa đất không thuộc truờng hợp đuợc cấp Giấy chứng nhận QSDĐ thì bạn không thể xin cấp đuợc và việc tách này của bạn là không hợp pháp. Chào bạn.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn