Vấn đề liên quan đến soạn thảo nội quy nhà chung cư

26/04/2022
Hiện công ty chúng tôi có dự án xây dựng chung cư tại Quận 2 TP.HCM và đang dự định bán các căn hộ. Tuy nhiên, liên quan đến soạn thảo nội quy nhà chung cư, chúng tôi có thắc mắc sau mong được giải đáp: Điều 11 khoản 1 Quy chế nhà chung cư ban hành theo Quyết định 08/2008/QD-BXD quy định "Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một chung cư thì số người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số củ sở hữu và người sử dụng nhà chung cư". Nhưng Điều 11 khoản 2 lại quy định "Trong thời hạn không quá 12 tháng, kể từ ngày nhà chung cư được bàn giao đưa vào sử dụng và có 50% căn hộ được bán trở lên thì Chủ đầu tư hoặc chủ sở hữu có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu". Vậy trong thời hạn 12 tháng kể từ khi đưa chung cư vào sử dụng mà chúng tôi không bán hết 50% căn hộ thì sẽ phải giải quyết như thế nào?
    • Tại khoản 1 Điều 11 của Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư quy định: "Trường hợp tổ chức Hội nghị cho một nhà chung cư thì số người tham dự phải có số lượng trên 50% tổng số chủ sở hữu và người sử đụng nhà chung cư..." là quy định điều kiện để tiến hành Hội nghị nhà chung cư một cách hợp pháp. Theo quy định của Luật nhà ở, trong thời hạn không quá 12 tháng kể từ khi nhà chung cư được đưa vào sử đụng Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu. Nhưng để gắn trách nhiệm của Chủ đầu tư trong việc đẩy nhanh tiến độ bán các căn hộ trong nhà chung cư với việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư lần đầu, Quy chế quản lý sử đụng nhà chung cư quy định trong thời hạn 12 tháng nếu bán được từ 50% căn hộ trở lên thì Chủ đầu tư có thể tiến hành ngay việc tổ chức Hội nghị nhà chung cư để bầu Ban quản trị, đảm bảo quyền lợi hợp pháp của các chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư.

    Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của LawNet . Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email: nhch@lawnet.vn

    Căn cứ pháp lý của tình huống
    THÔNG TIN NGƯỜI TRẢ LỜI
    Hãy để GOOGLE hỗ trợ bạn